+32 474311126 info@kerien.be
Selecteer een pagina

Privacyverklaring Kerien

Bij Kerien’s Backstage Office Support staat jouw privacy hoog in het vaandel. Jouw persoonlijke gegevens worden veilig verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verzameld, waarom dit gebeurt en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor alle privacygerelateerde vragen kan je contact opnemen met info@kerien.be.

Artikel 1 – Identiteit

Kerien is een eenmanszaak met als adres Helstwegel 10c, 9070 Destelbergen en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0762.757.322. Kerien is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Verwerkte gegevens

Hieronder wordt een overzicht gegeven van welke gegevens worden verwerkt, waarom dit gebeurt, welke juridische basis wordt gebruikt en hoe lang deze gegevens worden bewaard:

Voor het leveren van de diensten worden jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, eventuele bedrijfsgegevens en andere gegevens die nodig zijn voor optimale dienstverlening verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt om jou tevreden te stellen gedurende de looptijd van onze overeenkomst en worden bewaard tot 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

Voor facturatie en financiële administratie worden jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om jouw betalingen te kunnen verwerken en moeten volgens de FOD Financiën 7 jaar worden bewaard. Na deze periode zullen deze gegevens worden geanonimiseerd.

In het geval van een klacht over de dienstverlening worden jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van de klacht verwerkt om tot een oplossing te komen. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst optimaal uit te voeren en worden na afhandeling van de klacht verwijderd.

Enkele persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals jouw naam, e-mail en social media-account. Deze gegevens worden gebruikt voor direct marketing en social media marketing en worden verwijderd zodra je je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer benaderd te willen worden.

Om de website te optimaliseren worden analytics en retargeting diensten gebruikt. Jouw surfgedrag wordt geanalyseerd om de dienstverlening te verbeteren. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Google Analytics en zijn de bewaartermijnen van Google van toepassing. Er worden cookies gebruikt, maar deze zullen geen schade aan jouw apparaten toebrengen. Meer informatie hierover vind je in het Cookiestatement.

Als je contact met mij wilt opnemen via mijn website, zal ik je vragen om je naam en e-mailadres. Wanneer je het contactformulier verstuurt, worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Zodra de contactvraag is afgerond, verwijder ik de gegevens van het verzonden contactformulier, tenzij er een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en de inhoud van jouw bericht. Wanneer je je bericht plaatst, worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Ik kan recensies over mijn diensten plaatsen op mijn website uit commercieel belang. Ik verwijder deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening, of wanneer je een verzoek doet tot verwijdering.

Als je een reactie wilt achterlaten op mijn artikelen of berichten, verwerk ik jouw naam, gebruikersnaam en de inhoud van je bericht. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3: Hoe krijg ik deze gegevens?

Ik heb bovenstaande gegevens van jou verkregen als klant of websitebezoeker, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Het kan ook zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via een van mijn klanten wanneer ik hen help bij de bedrijfsvoering.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken:

    1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
    2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens wilt laten aanpassen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
    3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
    4. Gegevensoverdracht – Als jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder wilt brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
    5. Intrekking – Als ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten, kun jij een verzoek sturen naar info@kerien.be, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Als ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5: Wie krijgt toegang tot jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet delen met andere partijen, tenzij dit nodig is voor mijn bedrijfsvoering of als ik wettelijk verplicht ben om dit te doen. Om mijn diensten uit te voeren, kan ik jouw gegevens delen met verwerkers en externe adviseurs. Ik heb met deze partijen afspraken gemaakt om jouw privacy te waarborgen. Ik zal jouw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Laatste bepalingen

Ik raad je aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, omdat ik mijn beleid kan aanpassen. Als je vragen hebt over deze verklaring of over hoe ik jouw gegevens gebruik, neem dan contact met mij op via info@kerien.be. Als je een klacht hebt over hoe ik met jouw gegevens omga, laat het me dan weten. Je kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.